طراحی سایت ساده نیست!

خیلی ها این تصور غلط را دارند که طراحی سایت آسان است. ولی این تصور اشتباه است. البته درست است که گاهی وقتا بعضی از پروژه های طراحی سایت به سرعت انجام میشوند و مدت طولانی وقت روی آن صرف نمی شود. در واقع انجام پروژه های طراحی سایت طولانی مدت است و لازم است که بارها و بارها تست شود تا عملکرد سایت مورد بررسی قرار بگیرد. قرار دادن جایگاه مناسب برای ماژول ها و منوها و همچنین خوانا بودن محتوای سایت مسئله ای است که هرکسی نمیتواند از عهده ی انجام آن بر بیاید. بنابراین اگر پروژه های طراحی سایت را به شخص یا شرکتی میسپارید تا زمان تحویل گرفتن پروژه صبور باشید.