آرم و نام تجاری مورد نیاز

ممکن است در حال حاضر شرکت شما نام و آرم تجاري قدرتمندي براي خود داشته باشد.اما اگر آرم و نامي تجاري نداريد ، شرکت طراح وب سايت شما بايد آرم و نامي تجاري براي شما طراحي کند و آن را در وب سايت شما قرار دهد.
يک نام تجاري خوب ، اگر به درستي استفاده شود، احساس اطمينان را در مشتريان بوجود مي آورد ، و اين اطمينان رابه آنها مي دهد که شما يک فرد کاملا حرفه اي هستيد.به آرم مک دونالد توجه کنيد.(شايد اين نام مورد علاقه همه افراد نباشد، اما بسيار قوي و قدرتمند است). موفقيت مک دونالد به دليل وجود يک آرم تجاري قدرتمند است که در همه جاي جهان شناخته شده است. شما در هر نقطه از جهان که باشيد به سراغ مک دونالد مي رويد ، حتي اگر در منزل شخصي خود نيز باشيد آن را سفارش مي دهيد.
احساس شناخت ، اعتماد را به وجود مي آورد. همه ما به طور ناخود آگاه بيشتر به افرادي اطمينان مي کنيم که قبلا آنها را ديده باشيم. نام تجاري شناخته شده نيز به همين صورت است. اگر شما يک فروشگاه با آرم تجاري شناخته شده اي داشته باشيد، به راحتي مي توانيد محصولات خود را به صورت آن لاين به فروش برسانيد. مشتريان به وب سايتي که نامي شناخته شده داشته باشد بيشتر اطمينان مي کنند.
شما بايد از نام تجاري خود در تمامي قسمتها مانند، سربرگ، يونيفورم کارکنان ، آگهي ها و غيره استفاده کنيد. اگر مشتريان آرم تجاري شما را قبلا ديده باشند، مطمئنا بيشتر به شما اطمينان خواهند کرد.