استانداردهای ECMA

?.?.? ECMA چيست ؟

انجمن سازندگان اروپايي رايانه (ECMA) يک سازمان است که رسما در سال ???? تاسيس شده تا نيازهاي استانداردسازي قالبهاي عملياتي رايانه از جمله زبانهاي برنامه نيسي و کدهاي ورودي/خروجي را برآورده کند.

ECMA در ژنو سوييس و در نزديکي اداره مرکزي سازمان بين المللي استانداردسازي (ISO) و کميسيون علوم الکترونيکي بين المللي (IEC) مستقر شده است. در ???? نام سازمان ECMA به "انجمن اروپايي براي استانداردسازي اطلاعات و سيستمهاي ارتباطي" تغيير يافت به اين منظور که بازتاب گسترده تري از حوزه فعاليتهايش داشته باشد.

?.?.? چه کاري انجام ميدهد ؟

وظيفه اصلي ECMA گسترش استانداردها و گزارشهاي فني در زمينه اطلاعات و فناوري هاي ارتباطي است. از آنجايي که ECMA يک انجمن از شرکتهاست و نه يک موسسه استانداردسازي رسمي ، اغلب با نهادها و موسسه هاي ملي يا بين المللي همکاري ميکند.

استانداردهاي ECMA به عنوان يک اساس و بنياد براي استانداردهاي بين المللي و اروپايي پذيرفته شده اند. تا جايي که بيش از ??? استاندارد ECMA و?? گزارش فني منتشر شده است.

از اين استانداردها ?? مورد به عنوان استاندارد بين المللي توسط سازمان بين المللي استانداردسازي (ISO) پذيرفته شده اند. علاوه بر اينکه ?? مورد به عنوان استاندارد اروپا توسط موسسه اروپايي استانداردهاي ارتباط از راه دور (ETSI) پذيرفته شده است.

?.?.? استانداردهاي ECMA چيستند ؟
?.?.?.? ECMA Script (جاوا اسکريپت استاندارد شده)

ECMA Script يک زبان برنامه نويسي استاندارد شده است که تا حد زيادي بر مبناي JavaScript از Netscape و JScript از Microsoft است. ECMA Script توسط هييت فني ?? از ECMA تعريف شده است. طراح سايت حرفه اي

کاربرد اصلي ECMA Script ، که يک زبان مبتني بر شييي است ، اداره اشيايي است که در صفحات وب توسط الگوي شييي سند (DOM) مشخص شده اند. اين اشياء (به طور موثر، عناصري که صفحات وب يا صفحات کامل وب را ميسازند) ميتوانند اضافه شده، حذف شده، جابجا شده و يا از لحاظ خصوصيات تغيير کنند. اين به توسعه دهندگان وب اجازه ميدهد اثراتي مانند متن متحرک، کليدهاي گرافيکي و صفحاتي که بر اساس ورودي کابر بدون نياز به بارگذاري مجدد تغيير ميکنند، ايجاد کنند.

خصوصيات متداول ECMA Script ، استاندارد ECMA – ECMA??? خصوصيات زبان برنامه نويسي ECMA ، نگارش دوم است.
ميکرورايانه