طراحی سایت دو زبانه برای تجارت الکترونیک گسترده

بعد از تعيين اهداف تجارت الکترونيک اقدام به طراحي سايت مي کنيد . توجه داشته باشيد اهداف تعيين کننده اين است که سايت شما دو زبانه باشه يا چند زبانه . اگر بازار داخلي را فقط مد نظر داشته باشيد نيازي نيست که از سايت چند زبانه استفاده کنيد. اما اگر براي گسترش کسب کار خود اهميت مي دهيد بهتر است در طراحي سايت خود از زبان دوم و زبان هاي ديگر که در ذهن داريد نيز استفاده کنيد.
براي شرکت هاي بزرگ طراحيسايت دو زبانه براي معرفي خود به سراسر دنيا اهميت بالايي دارد . آنا مي توانند به راحتي با ساير کشورها ارتباط برقرار کنند و به کسب و کار خود نتيجه بخشند. طراحي سايت دو زبانه در ديد اول شايد براي خيلي از صاحبان مشاغل لازم نباشد ولي بهتر است که وب سايت را از ابتدا روي چند زبانه طراحي کنيم .

چرا طراحي سايت دو زبانه ؟
وارد شدن به سيستم تجارت الکترونيک ديگر شما را از محدوديت زمان و مکان خارج مي کند و فعاليت هاي شما را تمام کاربران اينترنتي مي بينند. لذا وب سايت شما تبديل به ويترين کار شماست . يا بهتر توصيف کنم بهترين کاتالوگ شما براي معرفي مي باشد. لذا بهتر است تا از همه اين امکان استفاده کنيد و اطلاعاتي را نيز براي افرادي که با زبان ما آشنايي ندارند بدهيد تنها راه اين استفاده از طراحي سايت دو زبانه است . زبان بين المللي را نيز بهتر است که در سايت وارد کنيد. اين براي شما نتيجه اي مطلوب خواهد داشت.
هر کاربري کر زبان فارسي را نتواند متوجه شود با وارد شدن به بخش زبان دوم ( انگليسي) مي تواند به راحتي تمام اطلاعاتي را که لازم دارد را بدست بياورد. و با شما ارتباط برقرار کند و حتي از شما خريداري کند. پس وب سايت خود را هيچ وقت محدود مکان نکنيد.
وب نوش