نگرانی های SEO

البته RWD که در آن، سايت ها در سمت کلاينت سازگارپذير هستند، همواره بهترين گزينه نخواهد بود. براي SEO موبايل، مهم ترين مشکل، انديس دهي نسخه موبايل سايت است. ساخت سايتي پاسخگو که با يک دستگاه داراي يک مرورگر کامل منطبق باشد، تضمين کننده آن نيست که توسط گوگل به عنوان يک وب سايت موبايل انديس دهي شود. اگر URL نسخه موبايل و نسخه روميزي يکسان، باشد ممکن است توسط موتور جستجوي موبايل بات ناديده گرفته شود، که در اين صورت نسخه موبايل وب سايت به عنوان يک سايت موبايل شناخته و رتبه دهي نخواهد شد.
اگرچه طراحي و راه اندازي يک وب سايت پاسخگو، بسيار زيبا و مناسب است، اما بررسي کلمات کليدي است که براي SEO اهميت دارد؛ چراکه سايت شما از همان کلمات کليدي براي نسخه هاي موبايل و معمولي خود استفاده مي کند. براي سايتي که به طور خاص براي استفاده موبايل طراحي شده است، استفاده از کلمات کليدي و محتواي متفاوت در صفحه هاي موبايل مي تواند در رسيدن به اهداف موبايلي يک وب سايت مناسب تر باشد.
بنابراين در حالي که گوگل از ترجيح خود در استفاده از طراحي پاسخگوي وب سخن مي گويد، متخصصان وب توصيه مي کنند: «به کلماتي که کاربران براي يافتن صفحات شما تايپ مي کنند بينديشيد و اطمينان حاصل کنيد که سايت تان آن کلمات را در خود جاي داده است».

از جنبه SEO ، اين به معني بهينه سازي هر دو سايت با کلمات کليدي مختلف است که پياده سازي آن در صورت داشتن استراتژي «يکي براي همه» بسيار سخت خواهد بود. خودتان مي توانيد اين مساله را در ابزار کلمات کليدي گوگل بررسي کنيد. اگر در «گزينه ها و فيلترهاي پيشرفته»، «تمام دستگاه هاي موبايل» را انتخاب کنيد، کلمات کليدي از تبلت ها و تلفن هاي هوشمند را دريافت خواهيد کرد. همچنين تحليل هاي گوگل، مروري بر کلمات کليدي را که توسط کاربران تبلت و موبايل مورد استفاده قرار گرفته اند، ارائه مي کنند.

در نهايت اين که بهترين استراتژي براي SEO موبايل، آن است که بيشترين ترافيک مفيد را به سمت سايت هدايت مي کند. اگر مي خواهيد سايت موبايل خود را براي کلمات کليدي متفاوت از نسخه معمولي بهينه کنيد، استفاده از دو URL که هر کدام با مجموعه هاي متفاوتي از کلمات کليدي انديس گذاري شده اند، بهترين گزينه است. به عبارت ديگر، داشتن سايت هايي مجزا با کلمات کليدي متفاوت، براي بيشتر سايت ها بهترين رويکرد خواهد بود. اگر مي خواهيد يک محتوا را بدون هيچ گونه بهينه سازي براي موبايل نمايش دهيد، يک URL واحد مفيدتر خواهد بود.

مشخص است که داشتن يک URL موبايل روي ترافيک جستجوي سايت تاثيري نمي گذارد، زيرا گوگل روشي را براي تمييز دادن سايت معمولي از موبايل معرفي نکرده است و همواره URL بدون توجه به دستگاهي که مي خواهد به سايت ها دسترسي پيدا کند، صحيح نمايش داده مي شود.