چه ابزاری بهترین ابزار برای بهینه سازی سایت هستند ؟

بهينه سازي سايت نيازمند ابزار و راهبرد يکسان همانند بهينه سازي ميزان کانورژن است . بهينه سازي سايت يک فرآيند مداوم و طولاني مدت است که با مطالعه و آگاهي از رفتار و عادات بازديدکنندگان و همچنين تعيين اهداف وب سايتتان امکان پذير مي شود .

چطور مي شود بهينه سازي ميزان کانورژن را با موفقيت انجام داد ؟
بهينه سازي ميزان کانورژن عبارت است از يافتن و برطرف ساختن عوامل مضر و زائد که باعث سردرگمي بازديد کننده در حين کاربري از وب سايت مي شوند . يک فرمول ساده براي بهبود ميزان کانورژن :
ابزارهاي بهينه سازي کيفي – ابزارهايي که در اين مجموعه قرار مي گيرند به شما کمک مي کنند تا بازخورد رفتارهاي کاربر در سايت خود را متوجه شويد و بدانيد که کارهايي که در سايت شما انجام مي دهد به چه دليلي بوده است . در واقع اين ها ابزارهايي هستند براي بررسي اهداف کاربر و فرآيندي که طي بازديد از سايت شما انجام مي دهند .
وب نوش