5 راه برای بهبود صفحه و فرم ورود کاربران در طراحی سایت

امروزه با هرچه کاربردي و تعاملي تر شدن وب سايت ها و افزايش ارتباط کاربران با سايت، اهميت فرم هاي ورود و بهينه سازي سايت افزايش پيدا کرده است. در زير به شرح عواملي که استفاده از فرم ها ي ورود را براي کاربران کاربردي تر مي سارند خواهيم پرداخت.

ورود با حساب شبکه هاي اجتماعي
استفاده از اين روش جهت ورود کاربران روز به روز در حال افزايش است. در اين روش ديگر نيازي به ساخت حساب کاربري جهت ورود به سايت نيست و از آنجا که اکثر کاربران داراي اکانت شبکه هاي اجتماعي هستند، مي توانند از اطلاعات ورود آنها جهت ورود به سايت شما استفاده نمايند.

ورود کاربر با اکانت شبکه اجتماعي
استفاده از ايميل به جاي نام کاربري
امروزه کاربران در چندين وب سايت مختلف عضو هستند و گاهي نام کاربري اختصاص داده شده خود را براي ورود به اين وب سايت ها فراموش کرده و درخواست بازيابي مي کنند. در صورتيکه اگر شما به جاي نام کاربري از ايميل آنها استفاده نماييد، ورود کاربران به وب سايت خود را ساده تر خواهيد نمود.

فرم ورود به سايت
اجازه بازيابي
دقيق ترين افراد هم ممکن است رمز عبور خود را فراموش کنند. لذا امکان بازيابي رمز عبور را ايجاد نموده و دسترسي به صفحه بازيابي را توسط لينکي واضح در پايين فرم ورود قرار دهيد. مراحل بازيابي رمز عبور را نيز تا جاي ممکن ساده سازيد.

ساده سازي
صفحه و فرم ورود کاربران را تا جاي ممکن ساده سازيد. از افزودن فيلدهاي اضافي بپرهيزيد و سعي کنيد تا جاي ممکن کار با آن راحت تر باشد. خطاهاي کاربر را با رنگ واضح به او نشان داده و با راهنمايي درست، او را در جهت رفع خطا هدايت نماييد.
اکثر وب سايت هاي بزرگ اجتماعي و پر کاربرد دنيا داراي فرم ورود هستند. به اين وب سايت ها سر زده و فرم هاي آنان را تحليل کنيد. اين وب سايت ها زمان زيادي را در تحقيق و توسعه براي بهبود تجربه کاربري خود صرف مي کنند. لذا با الگوبرداري از آنان مي توانيد حرفه اي بودن فرم هاي ورود خود را تضمين نماييد.
التج