دستیابی به اعتماد کاربر در طراحی سایت

به عنوان يک طراح سايت حرفه اي، موفقيت نهايي يک وب سايت را ميزان نرخ تبديل (بازديد کننده به مشتري) مي دانم. شايد فکر مي کنيد که اين فرآيند حاصل بهينه سازي سايت (سئو) است، ولي بايد بگويم که طراحي سايت نيز تاثير زيادي به کم شدن نرخ ريزش کاربران و افزايش نرخ تبديل دارد.

طراحي وب سايت هاي متقاعد کننده
اعتبار اوليه يک وب سايت از طريق لوگو و طراحي صفحه اصلي آن به کاربر القاء مي گردد. وقتي کاربر به وب سايت شما رجوع مي کند يک ارزيابي ذهني انجام مي دهد که آيا وب سايت شما براي بازديد و دريافت اطلاعات قابل اعتماد است يا خير. اين اتفاق در بدو ورود او به وب سايت در چند ثانيه و با يک نگاه رخ مي دهد.
در روند ايجاد اعتماد يک وب سايت مي بايست خيلي سريع از طريق نمايش تصاوير، لوگو و طراحي حرفه اي سايت، معتبر بودن خود را به کاربر نشان داده تا در مرحله بعد توسط نوشته ها، سوابق و ارائه اطلاعات محصولات و خدمات وارد ديالوگ با او شويد.

اهميت لوگو
طراحي يک لوگو و طرز نمايش آن در وب سايت اهميت زيادي دارد. لوگوي وب سايت مي بايست با طراحي سايت و نوع کسب و کار مرتبط باشد و در نگاه اول به کاربر حس اعتبار را القاء نمايد.
التج