انتخاب ترکیب رنگها در وب سایت

بسيار بعيد است که وب سايت شما فقط داراي يک رنگ باشد. بنابراين شما بايد داراي يک طرح کلي انتخاب رنگ براي رسيدن به هدف و تاثيرگذاري مخاطب خود داشته باشيد. و اينکه ترکيب چه رنگ هايي با هم تاثير گذار است و يا رنگ دوم شما چه مقدار رنگ اصلي شما را تحت تاثير قرار مي دهد.
براي ترکيب رنگها و انتخاب آنها مي توانيد از سه روش زير در طراحي وب سايت حرفه اي خود استفاده نماييد:
1.روش Triadic: اين روش اساسي ترين و متعادل ترين متد ترکيب رنگي است. شما با استفاده از چرخه رنگ 12 تايي زير مي توانيد 3 رنگ انتخابي خود را با فواصل 120 درجه تحت شعاع يک مثلث انتخاب نماييد.
روش Triadic در انتخاب رنگ سايت

2. روش Compound: اين روش از روش اول کمي مشکل تر است و ممکن است شما را به آزمايش وا دارد. ولي در صورت استفاده صحيح مي توان نتيجه خوبي از آن گرفت. اين روش با انتخاب دو جفت متضاد و دو جفت مکمل در چرخه رنگي 12 تايي انجام ميشود.
روش Compound در انتخاب رنگ وب سايت

3. روش Analogous: اين روش تنها در انتخاب رنگهاي مکمل تاکيد دارد، لذا براي استفاده از اين روش و انتخاب رنگها بايد با احتياط و وسواس بيشتري رفتار کرد، چرا که شما از طيف يک رنگ خاصي استفاده مي کنيد که مي تواند پيام خود را بسيار شديد تر به کاربر انتقال دهد.

التج