در طراحی وبسایت چکار نکنیم

1- مخاطبان هدف خود را فراموش نکنيد.
يکي از اصول مهم براي طراحي اصولي سايت اين است که شما بايد بدانيد که سايت خود را براي چه کساني طراحي مي کنيد. مخاطبان هدف هميشه از بالاترين اولويت برخوردار هستند و بايستي وب سايت را با توجه به نياز آنها طراحي کرد. همچنين شما بايد با طراحي اصولي سايت، نيازهاي آنان را فراهم نموده و قبل از طراحي سايت، مشتريان بالقوه هدف خود را شناسايي نماييد.

2) از به کار بردن سخنان دست و پا شکسته و بي معني خودداري کنيد.
مخاطبان شما هيچ شناختي نسبت به شما و کارهايي که در سايت خود انجام مي دهيد ندارند، پس آنها را با سخنان دست و پا شکسته، سخنان پيچيده و بي معني، عبارات تکنيکي، تخصصي و کلمات کليشه اي بمباران نکنيد. به آنچه که عرضه مي کنيد نگاهي نزديک و دقيق تر داشته باشيد، سپس براي بازديدکنندگان سايت خود با زبان ساده شرح دهيد که دقيقاً چه کاري انجام مي دهيد و چه خدماتي به آنها ارائه مي نماييد.

3) محتواي سايت خود را يکنواخت قرار نداده و از محتواي استاتيک دوري کنيد.
امروزه محتوا نقش بسيار مهمي را در طراحي اصولي سايت ايفا مي کند. خصوصاً اين مسئله در تغييرات الگوريتم هاي گوگل هم نقش اساسي داشته است. به همين علت شما بايد محتوايي جديد و مناسب داشته باشيد. با بروز رساني محتواي سايت مي توانيد رنکينگ سايت خود را افزايش دهيد. پس در هر وب سايتي که طراحي مي کنيد، يک قسمت اخبار و يا Blog در نظر بگيريد.

4) در طراحي اصولي سايت از Flash استفاده نکنيد.
بعضي از وب سايت ها هنوز بر استفاده از Flash پا فشاري ميکنند، غافل از اين که استفاده از فلش يک اشتباه بزرگ در طراحي سايت مي باشد.
فايل هايFlash ، مي توانند ضربه بزرگي به روند فروش کلي سايت بزنند. يک دليل اين است که موبايل ها، فايل هاي Flash را پشتيباني نکرده و قالبيت خواندن آنهارا ندارند. اين در حالي است که حجم ترافيک قابل توجهي از اين طريق به سايت ها مي آيد و اين خود دليلي است اساسي براي استفاده نکردن از فايل هاي Flash.

دليل ديگر اين که محتواي فايل هاي Flash توسط کرولرهاي موتورهاي جستجو خوانده نمي شوند(اصطلاحاً کرول نمي شنود) و به همين دليل بهره وري سايت را با مشکل مواجه کرده و شما را از آن هدفي که انتظار داشتيد (منظورافزايش ترافيک و رنکينگ سايت) دور خواهد کرد.

منبع : کاسپيد