چرا لینک های داخلی وب سایت اهمیت دارند ؟

گوگل ابزاري به عنوان کراول (خزنده ها) دارد که در تمام صفحات وب مي لغزد و ريز به ريز محتوا را جستجومي کند در حين اين کار اگر با لينکي برخورد کند وارد صفحه وب مربوط به آن لينک مي شود. و آن صفحه را نيز کراول مي کند و اين کار تا پايان متن ادامه دارد. کراول ها به پاراگرافهاي انتهايي و ابتدايي اهميت بالايي مي دهند چرا که شروع مقاله و نتيجه گيري از اهميت بالاي برخوردا است. کراول ها با جستجو در محتوا آن ها را ايندکس مي کنند و در نتيجه موتور جستجو بر اساس اندوخته هاي اين کراول ها به صفحه وب امتياز خاصي مي دهد . و اين صفحه در نتايج جستجو ايندکس مي شود . در برخي از موارد اين صفحه در بالاترين نتايج ديده مي شود ولي در برخي مواقع نيز به دليل سنگين بودن کلمات کليد در نتايج ضعيف و در صفحات دور ايندکس مي شود. براي اينکه صفحات در نتايج بهتري ديده شوند بايد بهترين نوع لينک دهي داخلي را انتخاب کنيد. و آن بدين صورت است که شما بايد کراول ها و خزنده هاي گوگل را به مدت زمان زيادي در وب سايت خود بچرخانيد . استفاده از لينکهاي تو درتوي مفيد در بين صفحات وب سايت بهترين گزينه است.

لينک دهي داخلي

تذکر
از ايجاد لينک هاي حلقه اي در بين صفحات جدا خوداري نماييد . اين کار باعث گيج شدن کراول هاي و ربات هاي جستجوگر مي شود و در نتيجه به صفحات که داراي لينک حلقه هستند اعتبار نمي دهد.
اهميت لينک هاي داخلي براي نگه داشتن کاربر در وب سايت ؟

روال بالا در مورد اينکه شما بهتر است کراول هاي موتور جستجو را در وب سايت خودتان به درستي حرکت دهيد . براي کاربران نيز اهميت دارد توجه داشته باشيد که کاربر وقتي در مورد مطلبي مي خواهد تحقيق کند . وقتي در گوگل سرچ مي کند وارد يکي از صفحات وبي مي شود که در نتايج بالا آمده است .با مطالعه مطلب به لينکي برخورد مي کند که براي ادامه مطلب حاظر بايد وارد آن شود (اين اتفاق بيشتر در صفخات آموزشي اتفاق مي افتد که به هم ربط دارند). اين کار باعص مي شود تا کاربر مدتها در وب سايت شما بگردد و نتيجه مطلوبي هم برايش داشته باشد .
توجه داشته باشيد
کاربران را نبايد زياد گيج کنيد چرا که از وب سايت شما خسته مي شوند و در نتيجه زودتر از وب سايت خارج مي شوند که اين براي سئو سايت زيان آور است . و موجب مي شود تا Bounce rate وب سايت بالا رود .
توجه
براي اينکه لينک ها براي کاربران و کراول هاي موتور جستجو راحتر ديده شوند آنها را با ساتفاده از تگ هاي شاخص بکار ببريد. مثل strong يا اتليک کردن با استفاده از تگ em به جاي I و ....
رعايت چند نکته مهم در رابطه با لينک دهي داخلي

هرچند قانوني براي لينک دهي داخلي ارائه نشده است ولي استانداردي براي کراول ها و هم چنين کاربر پسند بودن وب سايت وجود دارد که اينها باعث مي شوند که نبايد بيش از اندازه صفحه وب را لينک باران کنيم.
اگر هر چيزي را بيش از اندازه تکرار کنيم اهميت خود را از دست مي دهد.
توجه داشته باشيد که اگر به صفحه وب از يک وب سايت ديگر لينک داده شود . اعتبار آن لينک به لينک ههاي داخلي نيز اعمال خواهد شد بنابر اين در صورت نياز به لينک داخلي حتما استتفاده کنيد.
لينک هاي داخلي را نيز بهتر است با کمات کليدي انجام دهيد.
لينک هاي داخلي به مطالب را مي توانيد به صورت :
1- آخرين مطالب
2- پربازديدترين مطالب
3- مطالب مرتبط
4- مهمترين لينک ها
5- لينک هاي برتر
6- و...
نتيجه گيري در رابطه با لينک دهي داخلي

سئو فاکتورهاي ريز زيادي دارد که با رعايت تمام اين موارد شما بهترين نتيجه را خواهيد گرفت . شايد در ديد اول به نظر برسد که لينکدهي داخلي تاثير زيادي براي سئو سايت نداشته باشد ولي توجه داشته باشيد که گوگل و يا هر موتور جستجوي ديگري به هر يک از صفحات وب سايت شما رتبه اي خاص مي دهد پس سعي کنيد اين رتبه در بالاترين نتايج باشد تا تاثير زيادي براي سئو سايت داشته باشد .
وب نوش