اینفوگرافیک در طراحی سایت

اينفوگرافيک در واقع روشي است که با استفاده از آن، اطلاعات به صورت گرافيکي به کاربران سايت منتقل مي شود. در اين روش شما مي توانيد اطلاعات و ارقام خسته کننده را به صورت جذاب و زيبا درآوريد.

در حاليکه اغلب اينفوگرافيک ها مجموعه خاصي از اطلاعات را نمايش مي دهند، اما اينفوگرافيک طراحي سايت ابزاري است که با ايجاد يک گرافيک واضح، مي توان ترافيک سايت را افزايش داد.
قوانيني که مي بايست در اينفوگرافيک طراحي سايت رعايت نمود.

تايپوگرافيک هنر مرتب نمودن کلمات و حروف براي انتقال بهتر مفاهيم است تا کلمات به صورت زيبا نمايش داده شوند در حاليکه اينفوگرافيک بسيار گسترده تر از آن است و علاوه بر کلمات به جنبه هاي بصري نيز توجه دارد.

رنگ مهمترين بخش در طراحي سايت و هر چيز ديگري است. شما بايد ابتدا در مورد طيف رنگيتان فکر کنيد، سپس شروع به طراحي کنيد.
مهمتر از همه مطمئن شويد که اطلاعاتي که بر روي صفحه نمايش داده مي شوند متفاوت با پس زمينه باشد و اصول همخواني طرح را فراموش نکنيد.

در ادامه نيز آخرين و مهم ترين نکته که معمولاً اکثر طراحان اينفوگرافيک به آنها توجه نمي کنند ارائه شده است.

در طراحي سايت فضاي کمي براي ارائه اطلاعات داريد، پس هميشه اين فضا را در نظر بگيريد و اطلاعات را به شيوه مختصر و روشن نمايش دهيد.
اگر شما مجبوريد که اطلاعات زيادي را در فضاي کمي قرار دهيد، از بوردر براي مشخص کردن مرزها استفاده کنيد؛ و در نظر داشته باشيد که فضاي کافي براي هر قطعه از اطلاعات قرار دهيد تا کاربر سايت سردرگم نشود.