تولید محتوای جدید و تاثیر آن بر سئو سایت

گوگل هميشه دنبال امتياز دادن به وب سايت هاي با محتواي جديد و ناب است و در عوض نيز به دنبال جريمه کردن وب سايت هايي است که دارن از ساير وب سايت ها کپي برداري مي کنند . لذا با امتيازي که گوگل به مطالب جديد شما خواهد داد هميشه وب سايت شما رو به رشد خواهد بود بذاريد اينجا به مطلي اشار کنم :
گوگل هر صفحه از وب سايت شما را بهش امتياز جدا گانه مي دهد . هر تعداد از اين صفحات با امتياز بالا داشته باشيد وب سايت شما رو به رشد خواهد بود .براي همين است که وب نوش سئو محتوا را در پيش گرفته است و هميشه سعي دارد تا بهترين مطالب را براي شما با عناوين مناسب ارائه نمايد . از مطالب آموزشي جديد استفاده کنيد گوگل خيلي به آموزش حساس است و وب سايت هايي که پايه آموزشي دارند بسيار دوست دارد.
در نهايت مي توانيم چنين نتيجه بگيريم
روند سئو از حالت نتي خارج شده است و به سمت سئو محلي و سئو محتوا رسيده است . براي همين امروزه توسعه محتوا يکي از بزرگترين دغدغه هاي وب سايت هاي بزرگ مي باشد . لذا وب سايت خودتان را به صورت کامل بر اساس محتوا سئو کنيد.
وب نوش