نقش مدلهای ذهنی انسان در طراحی سایت

وقتي ما براي انجام سفارش مشتري، طراحي سايت او را آغاز مي کنيم، بسيار وسوسه مي شويم که خارج از چارچوب رايج، تجربه کاربري جديدي را براي سايت او خلق نماييم. اين مورد با توجه به نقش مدلهاي ذهني انسان مي تواند بسيار تاثير بدي در کارايي وب سايت مشتري داشته باشد.
ذهن انسان براي درک جهان اطراف، تصاويري را خلق مي کند. و با استفاده از اين قدرت تصويرسازي، مي تواند در مواجه با شرايط پيچيده رفتار خود را ساماندهي کند. اين مفهومي از مدل ذهني ما انسانهاست که بر ساماندهي درک ما از جهان تاثير مي گذارد. ما با استفاده از مدلهاي ذهني خود قادريم رفتار خود را در موقعيت هاي مختلف تشخيص داده و عمل نماييم. براي مثال ما مي دانيم پس از رفتن به يک رستوران چه کاري را مي بايست انجام دهيم از نشستن و انتخاب منو گرفته تا ميل نمودن غذا و تسويه حساب آن.
مدلهاي ذهني در عملکرد کاربران يک وب سايت نيز تاثير گذارند. براي مثال ما هميشه مي دانيم که در يک فرم ورود اولين فيلد مربوط به نام کاربري و دومي مربوط به رمز عبور مي باشد. حال تصور کنيد که جاي اين دو را با هم عوض نماييم. چه رخ خواهد داد؟

يک طراح سايت خواسته يا نا خواسته در طول زندگي حرفه اي خود، مدلهاي ذهني خاصي را براي کاربران آنلاين خلق کرده است. همين مدلهاي ذهني باعث مي شوند کاربران قادر به استفاده از وب سايتهايي با زبان غير بومي آنها باشند. با استفاده از اين الگوها مي توانند در يک شبکه اجتماعي عضو شده و يا از وب سايتي فروشگاهي خريدي داشته باشند.

 

هنگامي که مدلهاي ذهني ايجاد مي شوند، در مواجهه با اطلاعات متناقض تمايل کمتري براي تغيير دارند. مغز ما در مواجهه با عوامل مختلف، به نشانه هاي آشنا تمايل نشان مي دهد و از پردازش اطلاعات جديد و غير متداول دوري مي کند. اکر شما با طراحي سايتي غيرمتعارف در جهت خلق تجربه کاربري متفاوتي برآييد، کاربران در مواجهه با اين سايت عکس العمل منفي نشان مي دهند، زيرا با الگوهاي آشناي دهني آنها مطابقت نداشته و آنها را وادار به پردازش اطلاعات جديد مي کند.

شما مي بايست با طراحي سايت مطابق با مدل هاي ذهني آشنا، به کابر جهت ايجاد تعامل با وب سايت خود کمک نموده تا حس ارتباطي بهتري با کسب و کار شما برقرار نمايد. تغييرات اين الگوها به يکباره ميسر نيست و مي بايست با گذر زمان، موازي با هزاران وب سايت رهبر و پيشروي ديگر طي شود.

التج