تگ های عناوین (h1..h6)در طراحی سایت

توجه داشته باشيد براي هر صفحه وب بهتر است از يک تگ عنوان (h1) استفاده شود . اين کار را مي توانيد با استفاده از ساختار html صفحات درست کنيد. از ساير تگ هاي عنوان به عنوان زير عناوين مربوط به عنوان اصلي استفاده کنيد.
توجه
در استفاده از تگ هاي عنوان دقت داشته باشيد ترتيب را رعايت کنيد . تا زماني که در صفحه وب سايت شما تگ h1 نباشد نبايد از تگ h2 يا h3 و.. استفاده کنيد.
توجه داشته باشيد گوگل در بين تگ هاي عنوان به تگ h1 و h2 اهميت زيادي مي دهد به خصوص به h2 که زير عنان مناسبي براي h1 باشد. در استفاده از تگ h2 مي توانيد براي بالا بردن اعتبار آن از کلمات کليدي نيز درون تگ استفاده کنيد . همچنين توجه داشته باشيد تگ h2 حتما مرتبط با تگ h1 صفحه باشد .
وجود تگ هاي عنوان اهميت زيادي در سئو سايت دارد . براي همين بدون اين عناوين نوشته هاي شما اهميتي براي موتورهاي جستجو ندارند .چرا که کراول هاي گوگل نمي توانند مطلب را تجزيه و تحليل کنند.

آدرسهاي درست و خوانا | آدرسهاي با کيفيت
از آدرسهاي خوانا در وب سايت استفاده کنيد به صورتي که براي متن هاي خود که در وب سايت نوشته مي شود مسير مشخصي را تعيين کنيد به صورتي که کاربران بتوانند آن را به راحتي درک کنند . و مسير محتوا را سريعتر تشخيص دهنند در زير دو نوع آدرس را براي شما نشان مي دهيم :
آدرس نا مناسب و بي کيفيت :
www.examplecompany.com/1478945
آدرس با کيفيت و مناسب :
www.examplecompany.com/category/article-1
توجه داشته باشيد ما مي توانيد به راحتي /ادرس درست را تشخيص دهيد و متوجه بشيد که شما در چه مجموعه اي از وب سايت قرار داريد ولي آدرس بالايي وقتي به اعداد مي رسد مفهوم خود را از دست مي دهد . دقيقا وقتي کراول هاي گوگل به مفاهيم گنگ مي رسند همچين حالتي دارند. و تشخيص آدرس برايشان سخت خواهد بود پس بهترين روش را براي آدرس دهي انتخاب کنيد.

زمان لود صفحه اصلي وب سايت
بارگذاري آهسته صفحه يک مشکل براي موترو هاي جستجو و همچنين کاربران وب سايت ايجاد مي کند . براي مثال صفحات وب با بارگذاري کند براي موتورهاي جستجو در اسکن و شاخص دهي سختر مي باشد. زمان لود صفحات وب سايت عوامل زيادي دارد از جمله : اندازه تصاوير وب سايت و هناصر گرافيکي تعداد درخواست سرور براي بارگذاري يک صفحه وب و ....
زمان لود صفحه وب يکي از مهمترين فاکتورهاي سئو و بهينه سازي وب سايت است . و گوگل به اين موضوع اهميت زيادي مي دهد.
وب نوش