احتیاجات وب سایت شما در آینده چیست؟

هنگام راه اندازي و طراحي يک وب سايت مي بايست به چگونگي بسط و گسترش آن نيز فکر کنيد. اين تمام چيزي است که به آن نياز داريد.ممکن است شما به يک وب سايت بروشور مانند احتياج داشته باشيد يا با استفاده از تجارت آف لاين محصولات خود را به فروش برسانيد. اما بايد بررسي کنيد که کداميک از اين موارد به گسترش و پيشرفت سايت شما بيشترين کمک را خواهند کرد؟
شما شايد در ابتدا يک يا دو سفارش در هفته داشته باشيد که با استفاده از يک سيستم رزرو ساده خودتان از عهده انجام آن بر آييد. اما اگر تعداد آنها به ??? يا ???? عدد در هفته برسد، چه خواهيد کرد؟پس براي اينکه مشتريهاي خود را از دست ندهيداز ابتداي راه اندازي وب سايت نيازهاي آينده آن را ارزيابي ، تجزيه و تحليل و بررسي کنيد و سايت خود را به روز نگه داريد.