طراحی وب و کوررنگی در کاربران

يکي از مواردي که به ميزان زيادي بر روي کيفيت طراحي سايت تأثيرگذار است، انتخاب رنگ‌هاي مناسب براي طراحي است. انتخاب رنگ نامناسب مي‌تواند يک طرح برجسته را نابود کند و برعکس، انتخاب صحيح رنگ باعث مي‌شود که يک طرح متوسط، خيلي جذاب به نظر برسد.

چشم انسان به شدت به رنگ حساس است. انسان با چشم غير مسلح مي‌تواند تا 500 سايه مختلف از رنگ خاکستري را از هم تشخيص دهد. دراين ميان، چشم، بيشترين حساسيت را نسبت به رنگ سبز دارد.

اين موارد نشان مي‌دهد که رنگ‌ها، نقشي اساسي را در طراحي سايت بازي مي‌کنند ولي نکته‌اي که اغلب فراموش مي‌شود اين است که هستند افرادي که قادر به ديدن رنگ‌هاي خاصي نيستند و به اصلاح کور رنگ هستند. ميزان کوررنگي متفاوت است و کوررنگ 100 درصد شخصي است که تقريباً همه چيز را به شکل سياه و سفيد و طيفي از رنگ خاکستري مي‌بيند. نخست اطلاعاتي در مورد کوررنگي ذکر مي شود.

کوررنگي چيست ؟
کوررنگي يک بيماري ارثي است که در آن فرد قادر به تشخيص يک يا برخي از رنگ‌ها نيست. سلول‌هاي مخروطي چشم فرد مذکور فاقد رنگ دانه‌هايي هستند که موجب ديدن رنگ‌ها مي‌شوند. اين بيماري در بين مردان شايع تر است.

بر خلاف تصور عموم، بسياري از افراد کوررنگ، قادر به ديدن رنگ‌هاي مختلف هستند و تنها بخش بسيار اندکي از افراد به کوررنگي کامل مبتلا هستند و همه چيز را به شکل طيفي از رنگ خاکستري مي‌بينند.