کد وضعیت های پروتوکل HTTP مهم و موثر بر سئو و موتورهای جست و جو

کد 200 (OK)
درخواست با موفقيت پاسخ داده شده است و فرآيند به طور صحيح اجرا شده است .
کد 301 (URL درخواستي به طور کلي منتقل شده است)
ارسال اين کد از سمت سرور يعني به منبع URL درخواست شده توسط کاربر به طور دائم يک آدرس معتبر جديد اختصاص داده شده است و هرگونه رجوع به اين منابع در آينده بايد از طريق URL جديد براي کاربر ارسال و بارگذاري شود . هر زمان که URL يک منبع وب (مانند صفحه اي از يک وب سايت يا به طور کلي دامنه اصلي آن) تغيير کرد و به آن URL ديگري اختصاص داده شد ، تغيير مسير 301 (301 Redirect) که نقش مهمي در سئو دارد بايد مورد استفاده قرار گيرد .
کد 302 (پيدا شد)
سرور همچنان از طريق URL جديد صفحه وب به درخواست هاي کاربر پاسخ مي دهد ، اما کاربر با استفاده از همان URL قبلي درخواست هاي خود را ارسال مي کند . اين کار توصيه نمي شود . از اين طريق روبوت موتورهاي جست و جو به خوبي نمي توانند بفهمند که صفحه يا دامنه سايت شما به URL ديگري منتقل شده است . استفاده از کد تغيير مسير 302 باعث مي شود که موتور جست و جو تغيير URL صفحه وب را به طور موقت و نه دائم در نظر بگيريد و در نتيجه URL جديد شما از رتبه و امتياز گيري خوبي برخوردار نخواهد شد و در اين موارد تنها توصيه مي شود از تغيير مسير 301 استفاده کنيد که در بخش قبل به آن اشاره کردم .
کد 404 (منابع درخواستي پيدا نشد)
سرور هيچ منبعي که با URL درخواست شده مطابقت داشته باشد را پيدا نکرده است . هيچ نشانگري هم نيست که مشخص شود اين وضعيت موقت است يا دائم . اغلب اوقات طراحان سايت صفحه اي را در کنار صفحات وب سايتشان طراحي مي کنند که اگر کاربر URL نامعتبري را درخواست کرد با کد خطاي 404 مواجه نشود و به صفحه پيغام خطايي که خودشان طراحي کرده اند منتقل شود . اينگونه ديگر کد وضعيت 404 از سمت سرور ارسال نمي شود ، بلکه کد وضعيت 200 (موفقيت آميز بودن پاسخ به درخواست) ارسال مي شود و همچنين کاربر از دامنه وب سايت شما خارج نمي شود و به يک صفحه بيروني منتقل نمي شود .
کد 410 (منابع درخواستي ديگر بر روي سرور موجود نيست)
کد خطا نشان مي دهد که ممکن است URL درخواست شده قبلا بر روي سرور موجود بوده اما در حال حاضر و در آينده ديگر چنين چيزي بر روي وب سرور وجود ندارد و هيچ نشاني از تغيير URL و يا وضعيت آينده اين درخواست مشخص نيست . اين وضعيت را اغلب دائمي محسوب مي کنند . همچنين اين کد وضعيت بر روي بروزر کاربر کش مي شود مگر اينکه سرور پاسخ ديگري ارسال کند و کد وضعيت آن URL تغيير يابد .
کد 503 (سرويس درخواست شده در دسترس نيست)
در حال حاضر بنا به دلائل مختلف از جمله تعميرات سرور و يا overload شدن موقت آن ، سرور قادر به پاسخگويي به درخواست ارسال شده نيست . اين کد وضعيت نشان دهنده مشکلات موقت سرور است و موتورهاي جست و جو با دريافت اين کد خطا مي فهمند که مشکل موقت است و دامنه سايت و صفحات آن مشکلي ندارند .
روش هاي توصيه شده براي استفاده موثر از کد وضعيت هاي پروتوکل HTTP در بهينه سازي سايت
استفاده از کد تغيير مسير 301
همانطور که گفته شد کد تغيير مسير 302 براي موتورهاي جست و جو يک تغيير URL موقت محسوب مي شود که اين باعث مي شود موتورهاي جست و جو URL شما را به خوبي ضميمه نکنند . در نتيجه توصيه مي شود که از کد تغيير مسير 301 استفاده کنيد چون اين کد وضعيت تغيير آدرس دائم يک URL را به موتور جست و جو مي فهماند و اين براي امتياز و رتبه گرفتن آن صفحه بسيار مهم است .

وب نوش