نتایج طبیعی و نتایج تبلیغاتی گوگل

همان طور که مي دانيد براي ديده شدن در اولين نتايج جست و جوي گوگل دو راه وجود دارد. يک راه پرداخت مبلغي به گوگل براي نمايش تبليغ شما در ستون سمت راست نتايج جستجو است.
گوگل سيستم تبليغاتي پيشرفته اي دارد که ADWORDS نام دارد و درآمد اصلي گوگل از اين راه است. شما مي توانيد متن تبليغاتي کوتاهي تعريف کنيد و هرگاه کسي واژه موردنظر شما را جست و جو کرد، تبلغ شما را ببيند.
راه ديگر قرار گرفتن در اولين نتايج طبيعي گوگل است. براي اين کار لازم نيست پولي بپردازيد و بايد بر بهينه سازي سايت کار کنيد. نتايج طبيعي همان نتايج جست و جو هستند که در ستون سمت چپ گوگل نمايش داده مي شوند و هر روز با آن ها سروکار داريم.
ولي موضوع مهم آن است که اهميت اين دو مکان يعني نتايج طيبعي و نتايج تبليغاتي يکسان نيست. طبق بررسي هايي که در سال ???? توسط يک شرکت معروف آمريکايي انجام شده، کمتر از ? درصد جستجوگران بر نتايج تبليغاتي کليک مي کنند، ولي حدود ?? درصد آنها بر اولين نتيجه جست و جوي طبيعي گوگل کليک مي کنند.
پس اگر در کليدواژه موردنظر اولين نتيجه جست و جوي گوگل باشيم از هر ??? جستجوگر ?? نفر وارد سايت ما خواهند شد، درحالي که حداکثر ? نفر از طريق لينک هاي تبليغاتي وارد سايت مي شوند. ترافيک ايجادشده از نتايج طبيعي، ? برابر ترافيک حاصل از تبليغ در گوگل است و همين موضوع اهميت و ارزش بهينه سازي سايت را نشان مي دهد. يکبار ديگر تکرار مي کنيم ترافيک ايجاد شده از نتايج طبيعي رايگان است!