5 راه برای جذب مشتریان مناسب جهت طراحی سایت

يکي از مشکلاتي که طراحان وب را تهديد مي کند،‌ قيمت پايين طراحي است. اکثر مشترياني که هزينه هاي پاييني براي طراحي پيشنهاد مي دهند،‌ اغلب درخواست هاي غير معقول و زيادي دارند که انجام دادن تمامي آنها زمان زيادي را از طراحي سايت مي گيرد. احتمالا شما نيز به عنوان طراح وب براي برخي از اين مشتريان کار کرده ايد. حال چگونه مي توانيم از اين مشتريان فاصله بگيرم و افرادي را به سوي خود جذب کنيم که هزينه بالاتري براي طراحي پرداخت مي کنند ؟ در ادامه چند شيوه براي جذب مشتريان بهتر آورده شده است. مقاله اي که مي خوانيد مخلوطي از نکاتي است که در پست هاي مختلف همچون اين مقاله و اين،‌ در وب موجودند و شرايطي و مواردي که در مقاله ذکر مي شود، با شرايط کشور خودمان نيز سازگاري دارد.

 

با به کار گيري اين موارد مي توانيد افراد مناسب تري را به سوي خود جذب کنيد و با همان ميزان کاري که قبلا انجام مي داديد، درآمد بيشتري داشته باشيد.