اجتناب از مسائل canonicalization در ایجاد آدرس URL

هنگامی که شماره تلفن شما تغییر می کند، شرکت شما باشد بر روی شمارهء قدیمی برای افرادی که به شمارهء قبلی شما تماس می گیرند، پیغامی مبنی بر اطلاع رسانی شماره های جدید ظبط نمایید. این یکی از تاثیرات 301 تغییر مسیر دائمی بر روی موتورهای جستجو می باشد – که آدرس URL قدیمی و بک لینک ها را به آدرس URL جدید منتقل می نماید. در این صورت موتورهای جستجو و وب سایت شما هر دو خرسند خواهند بود. مشکل canonicalization فقط هنگامی رخ می دهد که 302 تغییر مسیر به صورت دائم به صفحات منتقل شود. مثلاٌ دیده شده که مشتریان با چهار یا پنج طراحی مجدد برای یک صفحه از شش تا هشت تغییر مسیر ایجاد می کنند که هر کدام شامل مجموعه ای از لینک های ورودی هستند. اساساً این روش برای موتورهای جستجو برای تشخیص "آدرس های واقعی" مشکل ایجاد کرده و نمی توانند دقیقاً در صفحهء لیست نتایج خود چه URL و بک لینک هایی از وب سایت شما نشان دهند. چگونه می خواهید آن را درست کنید؟ به نکتهء بعدی توجه نمایید.