هزینه طراحی سایت چند منظوره

حتما برخي از وب سايت هايي را ديده ايد که چندين فعاليت را انجام مي دهند . هم يک سايت معرفي کالا هستند و هم يک وب سايت فروشگاهي يا هم فروشگاهي هستند و هم يک وب سايت درج آگهي خيلي از اين نوع وب سايت ها وجود دارند .که در حال کسب در آمد از اينترنت مي باشند و به اقتضاي زمان تمام اين موارد را به وب سايت اضافه کرده اند. به اين نوع از وب سايت هايي که براي چندين هدف طراحي مي شوند وب سايت چند منظوره يا چند کاره مي گويند.

طراحي سايت چند منظوره
رعايت متدهاي استاندارد در طراحي سايت چند منظوره
براي اينکه يک وب سايت چند منطوره خوب طراحي کنيم بايد برخي از متدهاي کاري را در طراحي وب سايت رعايت کنيم . هم بايد توجه به رعايت اصل موضوع در طراحي داشته باشيم هم اهداف جانبي در طراحي سايت چند منظوره براي اين کار بايد بر اساس استاندارد هاي روز در طراحي وب سايت هاي چند کاره يا وب سايت چند منظوره جلو بريم براي مثال توجه داشته باشيد که مي خواهيم يک وب سايت معرفي محصول و شرکتي طراحي کنيم و همزمان نيز همان محصولات يا محصول را در فروشگاه سايت به فروش بگذاريم يا باز مي توانيم همان محصول را در اين سايت به مزايده آنلاين قرار دهيم .
در اين صورت بايد اولويت بندي دقيقي روي بحث داشته باشيم که بخش شرکتي وب سايت ما در اولويت قرار دارد يا بخش فروشگاهي و يا بخش مزايده آنلاين . براي اين کار اولويت بندي را انجام مي دهيم بطور مثال بدين صورت در نشر مي گيريم :
در ابتدا ما مي خواهيم شرکت خود را به صورت مفصل شرح دهيم معرفي کنيم بعد محصولات و خدمات خود را که معرفي کرديم و در ديد همه قرار گرفت يک فروشگاه جانبي بهش اضافه کنيم . با فروش بالا ما برخي از محصولات تاپ و گران را به مزايده مي گذاريم . دراين صورت اولويت بدين صورت خواهد بود :
اولويت اول طراحي سايت شرکتي مي باشد که براي معرفي کالا ها و خدمات است .
اوليت دوم پيادهخ سازي سيستم فروشگاهي است
و در نهايت ارائه مزايده و بخش مزايده آنلاين وب سايت است .
توجه *
شايد در مرحله اول به نظر برسد که بنابراين ابتدا بايد يک سايت شرکتي طراحي کنيم بعد براي توسعه در مراحل بعدي بخش فروشگاهي و در نهايت بخش مزايده را بدان اضافه کنيم . و انتهاي پروژه که از ديد مشتري يک پروسه زمان بر است . يک راه ديگر اين است که وب سايت در ابتدا هر سه بخشش به صورت کامل طراحي شود .
وب نوش