رعایت برخی از نکات کلیدی در رابطه با تولید محتوا بر اساس سئو سایت

جستجوي کليد واژه : توجه داشته باشيد براي اينکه بتوانيد از طريق موتورهاي جستجو ترافيک جذب کنيد قبل از نوشتن بايد کليد واژه خود را انتخاب نماييد. با اين کار مي توانيد بر روي کلمات و عباراتي که مردم بيشتر از آنها برا جستجو استفاده مي کنند درون متن خود مانور دهيد تا از اين طريق بتوانيد روي آن کليد واژه رتبه قابل قبولي را از موتورهاي جستجو کسب کنيد .
کلمه کليدي بهينه سازي :کلمه کليدي بهينه سازي شده کلمه اي است که شما متن خود را بر پايه ي آن نوشته ايد و حداکثر قابليت جستجو را براي آن در نظر داريد.
سازمان مطالب و محتوا : توجه داشته باشيد که محتواي درون وب سايت خود را بايد در يک راه منطقس و سازمان يافته توليد نماييد که اين نه تنها براي سئو سايت بسيار مفيد است بلکه براي جذب بازديد بيشتر نيز از وب سايت شما کمک بزرگي مي کند.
توسعه محتوا : در اين باره فقط توضيحي مختصر ارائه مي دهيم و در مقالات بعدي اين مطلب را باز خواهم کرد و به صورت گسترده در رابطه با توسعه مطلب بحث خواهيم کرد.توسعه محتوا اشتراک گذاري ، لينک دهي داخلي و خارجي به صورتي که اين کار مونجر به جذب بالاي ترافيک شود را گويند.
وب نوش