5 نکته مهم در طراحی فرم های تماس

همه ما خواهان وب سايت هايي هستيم که پر بازديد باشند، و کلي هزينه زماني و مادي صرف بهينه سازي سايتها جهت بهبود رتبه در موتورهاي جستجو مي کنيم. اما اگر در پس اين همه تلاش و افزايش بازديد نرخ تبديلي (بازديدکننده به مشتري) وجود نداشته باشد وب سايت مربوطه عملا کارآيي و سودآوري نخواهد داشت.
بازديد کننده پس از شناخت شما، بايد بتواند با شما تعامل داشته و اطلاعات تکميلي خود را دريافت نمايد. اين مهم از طريق فرم هاي تماس انجام خواهد شد.
شما هم حتما بسياري از مواقع فرم هاي تماس بدي را ديده ايد که رغبت به تکميل آنها نکرده ايد. در واقع يک فرم تماس بد به ما مي گويد که خبري از پاسخ نيست زحمت نکشيد!!!
بسياري از عوامل هستند که در خلق يک فرم تماس نامناسب تاثير گذارند. يک فرم تماس ضعيف خسارات زيادي به بار خواهد آورد که اکثر طراحان سايت از آن غافلند.
حال به شرح اصول مهم طراحي يک فرم تماس قدرتمند مي پردازيم:

کوتاه بودن فرم تماس
يکي از عواملي که کاربران را از تکميل يک فرم فراري مي دهد طولاني بودن فيلدها و اطلاعات درخواستي مي باشد. کاربر وب سايت شما جهت طرح پرسش و يا ايجاد ارتباط به فرم تماس شما مراجعه مي کند و با تعداد زيادي فيلد مواجه مي شود که اطلاعات زيادي را از کاربر درخواست مي کنند.

کاربران اينترنت در اکثر موارد خواهان در اختيار گذاشتن اطلاعات تماس خود نيستند و اجباري بودن همچين فيلدهايي آنها را از تکميل فرم بر حذر مي دارد.

ساده بودن فرم تماس
دسترسي و استفاده از فرمهاي تماس براي کاربر مي بايست ساده باشد. کاربر نبايد براي پيداکردن و تکميل فرم شما سختي بکشد. به عنوان طراح سايت دسترسي فرم خود را در تمامي صفحات سايت بهينه نماييد و از طريق قرار دادن لينک بصري مناسب آنها را به فرم مورد نظر راهنمايي کنيد. خود رفم نيز مي بايست عاري از هرگونه تکنولوژي گيج کننده و افکتهاي نمايشي باشد تا کاربر به راحتي به تکميل آن بپردازد.

ريسپانسيو بودن فرم
در درسترس بودن هميشگي موبايل نسبت به کامپيوتر و افزايش روزافزون بازديد کنندگان موبايلي در وب سايت ها، اهميت استفاده از تکنولوژي هاي سازگار با اين دستگاهها را دو چندان مي کند. و اين مهم از فرم هاي تماس نيز جدا نيست.

سايز فيلدها و آساني لمس آنها و دکمه هاي يک فرم مي تواند منجر به تکميل و يا عدم تکميل يک فرم توسط کاربرهاي موبايل بيانجامد. کاربر موبايل مي بايست به راحتي فيلدها را ديده و تکميل نمايد و اگر فرم مورد نظر در دستگاه موبايل مشکلات کاربري داشته باشد باعث ترک کاربر از کل وب سايت مي گردد. طراحي سايت ريسپانسيو و استفاده از آن در طراحي فرم ها باعث ايجاد رابط کاربري مناسب گرديده و رضايت بازديد کننده را به دنبال خواهد داشت.

پيش بيني ارورها و بهينه کردن آنها

تکميل اشتباه فيلدها و درج اطلاعات غلط توسط کاربر اجتناب ناپذير است، لذا مي بايست براي نمايش صحيح ارورها برنامه داشت تا کاربر بتواند اشتباه خود را تصحيح نمايد. مهمترين مسئله راهنمايي کاربر براي تکميل هر فيلد قبل از انجام اشتباه است.
مي بايست با درج راهنما براي هر فيلد به صورتهاي مختلف از اشتباه کاربر و تکميل مجدد فرم جلوگيري نمود. به هر حال در صورتي که کاربر در تکميل اطلاعات اشتباه کرد مي بايست خطاهاي مربوطه خيلي واضح و محترمانه به او نمايش داده شوند.

اعتماد سازي
کاربران اينترنتي در ارائه اطلاعات شخصي بسيار وسواس دارند. با رشد روزافزون دزدي اطلاعات و سوء استفاده از اطلاعات شخصي افراد اين وسواس نيز از گذشته بيشتر گرديده است. در نتيجه در برخورد با فرم تماس شما، اعتماد سازي براي کاربران بسيار مهم مي باشد.

اطمينان حاصل نماييد که اطلاعات درخواستي با حوزه کاري شما موازي باشد و از دريافت اطلاعات شخصي غير ضروري بر حذر باشيد.
التج