سئو محتوا در سال 2017

بي شک محتوا در وب سايت هاي امروزي شاهي مي کند و قدرتمند ترين متد براي سئو سايت است . لذا هر ساله که گوگل الگوريتم هايش را تغيير مي دهد به قدرت اين متد مي افزايد لذا بايد در سال 2017 نيز منتظر باشيم که چه فاکتوري را در محتوا ارائه خواهد کرد .
بر اساس پيشبيني وب نوش و متخصصين سئو ، طراحي سايت وب نوش توسعه محتوا اينبار هدف اصلي الگوريتم هاي گوگل به خصوص الگوريتم پاندا خواهد بود البته از زماني که الگوريتم بزرگ مرغ مگس خوار آمد الگوريتم هاي پاندا و الگوريتم پنگوئن را زير سلطه خود آورد.
توسعه محتوا بدين شکل خواهد بود که شما بايد وب سايت خود را بر اساس موضوعي که مي خواهيد ارائه کنيد کار کنيد و توليد علم خودتان باشد . لذا الگوريتم هاي جستجوي گوگل به اين مورد حساس خواهد شد که نبايد حتي مطالب وب سايت هاي ديگر را بازنويسي کرد . لذا ما چاره اي براي اين ديده ايم .
وب نوش