بازاریابی اینستاگرام با استراتژی هشتگ

نماد پيش وندي که قرار است درباره ي آن صحبت کنيم هشتگ # نام دارد که اين نماد از تگ‌ هاي ابرداده به حساب مي ايد .کم و بيش در مورد هشتک اشنايي داريد و در رسانه هاي مختلف درباره ي ان مطالبي را مشاهده کرده ايد . نوشته هاي کم و کوتاه در وبلاگ هاي موجود در انواع شبکه ‌هاي اجتماعي مثل : فيس بوک و Twitter يا +Google نيز با کمک يک و يا چند کلمه ي وابسته ممکن است که تگ شوند .
از ابزاري همانند هشتگ مي توانيد براي گروه ‌بندي کردن اين گونه از پيام ‌هاي وابسته به هم استفاده نماييد ، به اين ترتيب افراد مي توانند هشتگ هاي مورد نظر را جستجو کرده و از طريق آن ها به پيام ‌هاي مربوطه در متن دسترسي پيدا کنند .
مي توان گفت که هشتگ براي بار نخست در شبکه ي IRC جهت برچسب‌ گذاشتن موضوع و گروه ها استفاده شد و همين طور از آن براي گذاشتن علائم در پيغام‌ شخصي به گروهي مشخص و خاص و يا گذاشتن علامت‌ در پيغام ‌هاي فردي مربوط به يک کانال مشخص به کار گرفته مي شود و قابل استفاده است .بازاريابي در اينستاگرام
کانال‌هاي موجود در شبکه ي IRC داخلي با قرار دادن علامت # اضافه مي شوند .
در انجمن ‌هاي مخصوص به گفت و گو هاي بدون ‌ناظر و غير دائمي از علامت هشتگ بيش تر بهره مي گيرند .

مي توان اين گونه گفت که هر شکل و نوع ترکيب از کاراکتر ها که در ابتدا با علامت hash آغاز شده باشند ، در حقيقت نوعي از يک هشتگ هستند و هر کدام از هشتگ ها اگر به وسيله ي افراد کافي رواج يابند به يک «trend» تبديل مي شوند و تعداد زياد تري از کاربران را به طرف خود کشانده و جذب مي کنند .
يکي از شبکه هاي اجتماعي که از هشتگ زياد استفاده مي کند شبکه اجتماعي توييتر است که در Twitter، زماني که هشتگي خاص خيلي محبوب مي گردد ، آن وقت در قسمت موضوع هاي پرطرفدار مربوط به صفحه ي هر شخصي به نمايش گذاشته شده و قابل ديدن است .
موضوع هايي که خيلي طرفدار دارند بر پايه ي منطقه ي جغرافيايي Twitter دسته بندي و سازمان دهي مي گردند .
از ديگر شبکه ها و رسانه هاي اجتماعي که در ان از هشتگ زياد استفاده مي شود مي توان به اينستاگرام اشاره اي کرد .
# ( هشتگ ) يک علامت تازه به حساب نمي ايد و به آن علامت Number Sign مي گويند .
در بازاريابي شبکه ‌هاي اجتماعي مختلف مي توان از هشتگ قبل از جمله ها يا در وسط و يا پايان جمله و چسبيده به کلمه اي خاص بهره گرفت ولي آن را نمي توان براي تعداد افزون تر از يک کلمه استفاده کرد .
پس اگر شما بخواهيد مثلا براي بيش از چند کلمه و يا يک جمله هشتگ را به کار ببريد بايد تمامي آن کلمه ها را از طريق راهي به هم متصل نماييد .
براي اين کار معمولا از علامتي مانند Underline يا شيفت يا منها استفاده شده و از طريق آن کلمه ها را به يکديگر متصل مي کنند و يک جمله را هشتگ مي کنند .
اگر در متون توليد شده ي خود از هشتگ ها استفاده نماييد سبب مي شود که مطالب به وسيله ي کاربر ها بهتر و ساده تر جستجو شوند و پيدا شوند . در حقيقت هشتگ همانند تگ عمل مي کند .
به همين دليل است که استفاده از هشتگ ها روز به روز افزايش مي يابد .
در بين شبکه ‌هاي مختلف اجتماعي استفاده از هشتگ ها در شبکه ي اينستاگرام يک کم فرق مي کند ، مخاطبين در اينستاگرام نه تنها براي بيان موضوعي خاص و فهرست کردن ، بلکه براي گفتن انواع مختلف احساسات خود از هشتگ استفاده مي کنند و با کمک آن‌ شوخي و يا احساس هاي ديگر را بيان مي نمايند و به معرض ديد همگان مي گذارند .
از ديگر کاربرد هاي ابزار هشتگ مي توان به اعتراض نسبت به سازمان و شرکت ‌ها بهره برد . زماني که مشتري نتواند در جايي به سازمان اعتراض کند مي تواند در اينستاگرام با کمک گرفتن از هشتگ اين کار را انجام دهد که به آن بشتگ Bashtag مي گويند .