گوگل: نگذارید از نام دامنه شما سوءاستفاده شود

دليل اين امر به ناتواني روبات‌هاي گوگل در تميز قائل شدن بين دو نوع زيردامنه متفاوت از يک سايت نسبت داده مي‌شود.
گوگل از وب‌مسترها و مديران سايت‌ها خواسته اجازه ندهند سايت متعلق به آنها، ميزبان زيردامنه‌هاي نامناسب شود زيرا اين موضوع بر کل مجموعه اثر مي‌گذارد.
به عنوان مثال سايت www.seroundtable.com را در نظر بگيريد.
اگر زيردامنه نامناسبي که ما آن را badsite مي‌ناميم در اين سايت ميزباني شود، اين موضوع نه تنها براي badsite.seroundtable.com بد خواهد بود بلکه بالقوه يا بالفعل تاثير منفي بر کل www.seroundtable.com بر جاي مي‌گذارد.
پايگاه Search Engine Roundtable که از آن به عنوان يکي از مراجع «سئو» نام برده مي‌شود، مي‌گويد دليل اين امر آن است که روبات‌هاي گوگل قادر نيستند بين زيردامنه‌هاي اتفاقي و سايت‌هايي که شما از روي هدف و برنامه‌ريزي قبلي به وب سايت خود افزوده‌ايد، تمييز قائل شوند.
اگر اين زيردامنه‌ها متعلق به شما نيست و سنخيتي با اهداف شما ندارد، خود را از شر آنها آسوده کنيد.
اگر هم اين زيردامنه‌ها متعلق به شماست و مي‌خواهيد آنها را نگه داريد، خوب است با استفاده از Redirect ??? آنها را به يک URL جديد در وب‌سايت اصلي منتقل کنيد.