وان شناسی رنگ ها در طراحی وب

به طور کل ، رنگ ها داراي خصيصه هاي خاصي هستند که در زير به بخشي از اين مولفه هاي موجود در رنگ ها اشاره شده است :

• سفيد :
اشاره دارد به صداقت ، پاکيزگي ، صميميت ، ملايمت و معاصر بود ن چيزي . سفيد بهترين رنگ براي بک گراند هاي وب است . در تجارت سفيد رنگ خستگي گير و انرژي بخش است . طراحي وب سايت حرفه اي

• سياه :
اشاره دارد به ظرافت ، قدرت ، دليري ، شهامت ، فريبندگي ، شيطان ، مهارت و باستان . مشکي براي رنگ متن روي يک پس زمينه روشن ايده آل است. اين رنگ بعنوان رنگ پس زمينه چشم را خسته ميکند .

• قرمز :
توانايي ، هيجان ، احساسات شديد ، سرعت ، خطر و تهاجم . اين رنگ از بيننده توجه به خود را طلب ميکند . در تجارت بمعني وام و بدهي است . اين رنگ شديد ترين رنگ احساس است و ضربان قلب و تنفس را تسريع ميکند .

• آبي :
امنيت ، اعتماد ، مسئوليت پذيري ، سرما ، ايمان ، وفاداري ، وابستگي وجاه و جلال . آبي دومين رنگ عوام پسند است . در تجارت بمعناي ضمانت مالي است .

• سبز :
تندرستي ، فراواني ، حاصلخيزي ، آزادي ، شفا و بهبودي ، طبيعت ، پيشرفت ، حسادت و خونسردي . در تجارت بيانگر مقام و ثروت است. اين رنگ در چشم ها راحت تر از همه ديده ميشود .

• قهوه اي :
تاثير گذاري ، متانت ، توانگري مالي و کمک کننده بودن . قهوه اي رنگ کره خاکي ماست و در طبيعت بسيار فراوان است .

• خاکستري :
صميميت زياد ، اعتبار و نفوذ و عملي بودن . در تجارت بمعناي سنت گرايي است .

• صورتي :
ملايمت ، شيريني ، ظرافت و زنانگي ، خوب بودن ، بي گناهي و پرورش کودک .

• بنفش :
وقار ، معنويت ، شاهانه بودن ، عيش و نعمت ، دارايي ، اعتبار و نفوذ ، سوگواري و مهارت . در تجارت بزرگ نشان دادن است . بنفش طرفداري از سبک هاي هنرمندانه است.

• نارنجي :
سرزندگي و شوخي ، لذت و خوشگذراني ، تعادل گرمايي ، تشويق کردن ، چالاکي و نيرو ، تحمل و بلند همتي .

• زرد :
نور خورشيد ، گرمي ، خوشي ، نامردي ، ترسويي و حسادت . در تجارت درخواست از نوع روشنفکرانه است و براي تاکيد نيز خوب است . زرد باعث افزايش تمرکز شده ، سوخت و ساز را زياد ميکند و سخت ترين رنگ براي چشم هاست .

• طلايي :
نشانگر گران بودن و پرستيژ است .

• نقره اي :
سرما ، علمي بودن و اعتبار و پرستيژ است .

پس وقتي ميخواهيد رنگي انتخاب کنيد بايد درباره بازار نهايي کار خود بينديشيد . چه احساساتي را ميخواهيد برانگيخته کنيد ؟ اول کمي درباره چشم انداز احساسي هدفتان فکر کنيد و نيز پيامي که از راه ديد ميخواهيد منتقل کنيد .
بعد رنگ خود را انتخاب کنيد ! توجه داشته باشيد که گرافيک صفحات وب ، امروزه نقش زيادي را در ارائه دکترين رفتار سازماني الکترونيکي مراکز رسانه اي غرب به مخاطبان در اختيار دارند و LOGO ، BANNER ، TIZER ها ، فوق العاده در تحکيم مفاهيم به مخاطبان وبي موثر هستند.
ميکرورايانه