آیا طراحی وب سایت شما آزار دهنده است؟

بله. آزار دهنده بودن خيلي کار سختي نيست. ولي برخي مديران سايت ها در آزار دهنده بودن ماهرتر از برخي ديگر از مديران سايت ها هستند. پنج نکته اي که در زير مي آيد را بررسي کنيد تا متوجه شويد آيا وب سايت شما بينندگان تان را آزار ميدهد يا نه.

1. موسيقي پيش زمينه – مگر آنکه سايت شما مربوط به يک ايستگاه راديويي يا فروش سي دي موسيقي باشد. چرا بايد موسيقي را براي هر صفحه از وب سايت خود بطور پيوسته براي بينندگان تان پخش کنيد؟

2. استفاده از فونت هايي با سايز خيلي بزرگ – چنانچه هدف شما طراحي سايتي براي نابينايان و کم بينايان مي باشد، در اينصورت هدف شما قابل تحسين هست ولي اگر هدفتان اين نبوده، در اينصورت اين کار شما همانند فريادي بلند بر سر بيننده بيگناه هست. مردم دوست ندارند کسي بر سر آنها فرياد بزند.

3. استفاده از فونت هاي خيلي کوچک – آيا دوست داريد صدايتان شنيده شود؟ در اينصورت تن صدايتان را نرمال نگه داريد و نه فرياد بزنيد و نه خفيف صحبت کنيد.

4. روي هم اندازي لايه ها – لايه ها مي توانند خيلي مفيد باشند ولي نه هنگاميکه از آنها براي پيامهاي آزار دهنده استفاده مي شود. سعي نکنيد بزور خوانندگان تان را مجبور به خواندن پيامهايتان کنيد. سعي در متقاعد کردن آنها براي خواندن کنيد تا آنها را مجبور به خواندن کنيد.

5. پنجره هاي ظاهر شونده – اگرچه بسياري از پنجره هاي ظاهر شونده توسط بسياري از ابزارهاي نصب شده روي مرورگرهاي بينندگان، بلوکه مي شود، ولي هنوز برخي از مديران سايت ها و وبلاگ ها، از آنها استفاده مي کنند. آزار دهنده ترين بخش اين پنجره ها، آن است که خوانندگان معمولا پيام هاي مهمي را که بايد مشاهده کنند را نمي توانند دريافت کنند، زيرا اکثر آنها توسط مرورگرهاي کاربران، بلوکه خواهد شد. آيا اين ضرب المثل قديمي را تا به حال شنيده ايد؟ "وقتي نميتواني شکستش بدهي، باهاش رفيق شو". وقتي نمي توان با فيلترهاي مرورگرهاي کاربران مقابله کرد، بايد با آن رفيق شد. سعي کنيد از پنجره هاي ظاهر شونده استفاده نکنيد. پيامهاي مهم تان را در قسمتي ويژه از صفحه سايت تان قرار دهيد. طراحي وب سايت

به احتمال زياد هر کدام از ما ليست پنجگانه اختصاصي خود را داريم. شما به احتمال زياد تعريف هاي ديگري از طرح هاي آزار دهنده در ذهن داريد و حق با شماست. اين ليست حقيقتا بلندتر مي باشد. من تنها خواستم برخي از مهترين هاي طرح هاي آزار دهنده را به ذهن شما بياورم.

خواندن اين مقاله ممکن است لبخندي بر لب برخي از خوانندگان قرار دهد درحاليکه عده اي ديگر را متاثر کرده باشد. همواره بياد داشته باشيد که بعنوان يک مدير سايت، ممکن آخرين چيزي که با زحمت فراوان در وب سايت تان قرار مي دهيد همان چيزي باشد که براي خوانندگان آزار دهنده مي باشد. بحث در تفاوت در سليقه نيست، بلکه موضوعي که اهمييت دارد، رعايت آداب اجتماعي در اينترنت مي باشد به همان ميزان که مردم در دنياي واقعي آن را رعايت مي کنند. 

منبع: نوياسيستم