دسته بندی انواع کد وضعیت های پروتوکل HTTP و شرح آن ها

کد وضعيت هاي پروتوکل HTTP عددهايي سه رقمي هستند که براي نشان دادن وضعيت پاسخ به درخواست از سمت وب سرور براي درخواست کننده ارسال مي شوند . مهم است که بدانيد تمام اين کدهاي سه رقمي با يکي از ارقام 1 تا 5 شروع مي شوند . از دسته کدهاي 100 تا دسته کدهاي 500 ، کد وضعيت هاي HTTP در قالب زير دسته بندي مي شوند :
• دسته کد 100 (Informational) : اين دسته از کد وضعيت ها فقط جنبه اطلاع رساني دارند و براي تاييد دريافت درخواست در سرور و ادامه فرآيند پاسخگويي ارسال مي شوند .
• دسته کد 200 (Success) : اين دسته کدها به اين معني است که فرآيند دريافت درخواست و ارسال پاسخ با موفقيت انجام شده است .
• دسته کد 300 (Redirection) : به اين معنا هستند که درخواست با موفقيت دريافت شده است ، اما براي تکميل ادامه فرآيند نياز به اجراي يک سري مراحل بيشتري مي باشد .
• دسته کد 400 (Client Error) : درخواست دريافت شده است اما منبع خواسته شده معتبر نبوده يا پيدا نشده است .
• دسته کد 500 (Server Error) : درخواست کاربر معتبر بوده و دريافت شده ، اما وب سرور در پاسخگويي به درخواست ناموفق بوده است .
در حالي که کد وضعيت هاي زيادي وجود دارد ، اما بسياري از آن ها مستقيما بر بهينه سازي سازي سايت و سئو موثر نيستند .
وب نوش