بهبود تجربه کاربری با استفاده از دکمه های وب

وقتي کاربر به وب سايتي سر مي زند، با کليک بر روي يک دکمه تعاملي در سايت ارتباط خود را آغاز مي کند. اهميت طراحي اين دکمه ها بسيار زياد است و مي تواند تاثير زيادي را در روند تجربه کاربر از وب سايت شما داشته باشد. در صنعت توليد دستگاههاي ديجيتال و کامپيوتري نيز اين امر براي طراحان محصول بسيار اهميت دارد.
کيبورد کامپيوتر خود را در نظر بگيريد، اگر قرار بود اين دکمه ها در مقابل فشار انگشتان، هيچ عکس العملي نداشته باشند چه مي شد؟ پايين رفتن اين دکمه ها در هنگام استفاده اين پيام را به کاربر انتقال مي دهند که عمل شما با موفقيت انجام شده. و يا بزرگي دکمه space به کاربر کمک مي کند که دسترسي بهتري از اين دکمه پر کاربرد در هنگام استفاده از کامپيوتر داشته باشد.

دکمه کيبورد - تجربه کاربري
در تلفنهاي هوشمند نيز اين تعامل با استفاده از vibration و افکتهاي ويژووال انجام مي پذيرد. لذا نوع طراحي و افکتهاي انجام شده بر روي دکمه هاي وب سايت نيز بسيار اهميت دارد.

استفاده از شاخص هاي بصري
شما با استفاده از شاخص ها و افکتهاي بصري مي توانيد به کاربر سيگنال موفقيت و يا عدم موفقيت تعامل را بفرستيد. با تغيير رنگ يا آيکون مي توانيد به کاربر نشان دهيد که فعاليت مورد نظر انجام شده و يا در حال انجام است.
در رابطه با لينکهاي نوشتاري مي توانيد با استفاده از زير خط دار و رنگي کردن آنها توجه کاربر را به تعاملي بودن آنها جلب نماييد. توجه داشته باشيد که در کاربران موبايل و تبلت و تغيير عمل از کليک کردن به لمس انگشت، اهميت استفاده از دکمه هاي تعاملي بيشتر مي گردد.

در تصوير زير 4 موقعيت مختلف يک دکمه را که مي توان سيگنالهاي متفاوتي را به کاربر رساند را مشاهده مي کنيد. وضعيت ايستا (static) که حالت عادي دکمه است. وضعيت شناور(hover) که وقتي نشانگر ماوس بر روي دکمه مي رود اعمال مي گردد. وضعيت فعال () زماني است که بر روي دکمه کليک مي گردد و وضعيت بازديد () وضعيت دکمه پس از کليک است.

وضعيت دکمه ها در وب
در تصاير بالا مي توانيد ببينيد که کدام وضعيتها در دستگاههاي مختلف کاربردي تر هستند و با استفاده از جلوه هاي بصري در ايجاد تعاملي قويتر با کاربر مي توانيد تجربه کاربري خوبي را به او القاء نماييد.

شما به عنوان يک طراح سايت حرفه اي، مي بايست با استفاده از تکنيکهاي css براي موقعيت هاي مختلف افکتهاي بصري کاربر پسندي را ايجاد نماييد تا مانند دکمه هاي فيزيکي سيگنالهاي مختلف را به کاربر انتقال دهيد. با توجه به افزايش قدرت طراحان سايت با استفاده از نسخه css3 مي توان افکتهاي جذابي را براي کاربران ايجاد نمود.
التج