تاثیر روانشناسی رنگ در طراحی سایت

بسيار واضح است که روانشناسي رنگ تمامي جنبه هاي طراحي را در بر مي گيرد. در بسته بندي محصولات، لوگوها، طراحي سايت و ... رنگ عنصري است که مي تواند پيامي را به کاربران انتقال دهد.
زماني که ما رنگي را مشاهده مي کنيم، چشم ما پيامي را به منطقه اي از مغز به نام هيپوتالاموس مي رساند و از اين طريق سيگنالهايي به غده هيپوفيز و تيروئيد ارسال مي گردد که در نتيجه باعث آزادسازي هورمون هايي مي شود که باعث تغيير در خلق و خوي و احساسات ما هستند.
در علم روانشناسي گفته مي شود که رنگ تداعي گر احساسات است که مي تواند به بروز احساسات منفي و مثبت بيانجامد.
در تحقيقي که در رابطه با تاثير رنگ در طراحي سايت حرفه اي انجام شده گفته شده که تنها 90 ثانيه لازم است که کابر تحت تاثير سايت قرار بگيرد و قضاوت يا نظري در ذهن او تشکيل گردد. علاوه بر آن چيزي در حدود 62 الي 90 % اين تعامل به رنگ ها وابسته است.

معاني رنگها
هر رنگ معني خاص خود را دارد. البته بسته به شرايط فرهنگي و اجتماعي اين معاني مي تواند متغير باشند.
در اينجا به مروري مختصر در رابطه با معاني رنگها مي پردازيم:

سياه: کارايي، کمال، جذابيت، اقتدار و توانايي، تشريفات و رسمي
سبز: مثبت بودن، خوشبختي، آرامش ، مناسب براي محصولات حوزه سلامتي
زرد: درخشندگي، خشنودي، گرمي و در مواردي احتياط
قرمز: فعاليت، انرژي، گرما
آبي: آرامش، اعتماد، صداقت
نارنجي: محرک، شادي آور، گرمابخش
صورتي: لطافت، زنانگي، آرامش بخش
سفيد: سرما، پاکي، معصوميت و صداقت
بنفش: ظرافت، تجمل، ثروت
روانشناسي رنگ در طراحي علم دقيقي نيست و تحقيقات نشان داده که هميشه نحت تاثير ادراک شخصي افراد نيز است.
که يکي از عوامل تاثير گذار، جنسيت افراد مي باشد. براي مثال اگر مخاطب هدف شما زنان هستند پس استفاده از رنگ بنفش در طراحي سايت مب تواند انتخاب خوبي باشد و در نقطه مقابل براي آقايان نامناسب.
التج