رنگ و احساس هر رنگ در طراحی وب چه معنای دارد؟

رنگ ها مي توانند حس هاي زيادي را منتقل کنند در طراحي سايت خيلي مهم است که بدانيد که رنگ ها چه تاثيري مي تواند در انتقال پيغام شما داشته باشند.

شما حتما در مورد انتخاب رنگ هاي سرد و گرم براي رنگ ديوار اتاق يا هنگام استفاده از تن سايه هاي سرد و گرم در هنگام گريم چهره، شنيده ايد.

آيا مي دانيد که رنگ ها معناي بيشتريبه همراه دارند؟

هر فردي استنباط و احساس مختلفي، از رنگ هايي که در وب سايت هاي مختلف استفاده مي شود دارد. سالها تحقيقات در اين زمنيه ثابت کرده است که هر رنگ بيانگر به يک نوع احساسات است و منجربه يک نوع رفتار مشخصي ميشود. درک انتخاب رنگ و برداشت ضمني از آن مي تواند ما را در ايجاد طرح هاي موثر تر و بدون اشتباه در انتخاب رنگ، کمک کند.


رنگ هاي گرم و سرد
رنگ گرم و سرد در واقع به حسي که از ديدن چرخه رنگ به وجود مي آيد گفته مي شود.
رنگ هاي گرم شامل رنگ هاي قرمز، زرد نارنجي است . از اين رنگ براي ديوار هاي محيط زندگي و خانه استفاده مي شود يا به عنوان رنگ تاکيد کننده و نمايش بيشتر رنگ هاي خنثي ( سفيد و مشکي) استفاده مي شود
رنگ هاي سرد مانند آبي، بنفش و سبز است. يک انتخاب متداول در رنگ آميزي ديوار محل زندگي ، اتاق هاي خواب براي ايجاد احساس آرامش در فضاي خانه به دليل خصوصيت کاربردي بودن آنها مي باشد.
از اين رنگ ها براي هدايت احساسات و عواطف در وب سايت استفاده مي شود.
رنگ هاي گرم شادابي و راحتي را القا مي کنند.اين رنگ ها باعث مي شوند فضا کوچکتر به نظر برسدزيرا تن رنگ هاي گرم باعث ايجاد حس راحتي در افراد مي شود. رنگ هاي گرم باعث فعال شدن عکس العمل هاي مغز مي شود و احساس هيجان ، عشق و در بعضي مواقع عصبانيت را القا ميکند.
در فضا هاي خيلي بزرگ استفاده زياد از رنگ هاي گرم باعث ابهت فضا مي شود و با رنگ هاي خنثي هم تطابق دارد.
انتخاب رنگ هاي سرد، جهت آرامش و تسکين ، تا حدي منحصر به فرد است وباعث بزرگ تر به نظر رسيدن فضاي موجود مي شود. ايرادي که به رنگ هاي سرد چرخه رنگ ميگيرند اين است که فضا را سرد تر از آنچه هست نمايش ميدهد و بايد با فضا هاي آزاد منطبق شود.(مثل رنگ هاي سفيد يا خنثي موجود در وب سايت).
رنگ هاي سرد باعث ايجاد اثرات منفعل( غير فعال) در مغز مي شود که باعث ايجاد احساس رضايت، آرامش و عدم فعاليت مي شود.

 

رنگ قرمز
قرمز يکي از سه رنگ اوليه است. يکي از قدرتمند ترين و احساسي ترين رنگ هاست . رنگ قرمز احساس شيريني و بي گناهي را در حين ترکيب با رنگ سفيد و ايجاد رنگ صورتي ميدهد و وقتي به صورت خالص استفاده مي شود تيزي و تندي را القا مي کند. با اضافه شدن رنگ مشکي، قرمز احساسات سنگين تري را بيان مي کند مثلا عصبانيت يا بيان شديد احساسات.
قرمز به عنوان رنگ اوليه هم در پس زمينه طرح ها و همبه عنوان رنگ تاکيد، استفاده مي شود . تقريبا در بين رنگ هاي ديگر بهترين رنگ براي تاکيد است.طيف رنگي قرمز مي توانند احساس عشق، هيجان، قدرت و رشد و نمو را القا کند .

چکيده خصوصيات رنگ قرمز:
رنگ قرمز روشن براي بيان عشق و لذت.
قرمز تيره براي بيان حس انتقام جويي، عصبانيت همچنين شجاعت و رهبري را القا مي کند.
صورتي براي ايجاد فضاي رمانتيک و قابليت هاي زنانه.
قرمز- قهوه اي تغيير و سقوط را القا مي کند.

سبز
رنگ سبز يکي ديگر از رنگ هاي اوليه است .اين رنگ يکي از آرامش بخش ترين رنگ ها است که داراي سايه هاي خنثي است.
سبز تعادل و هارموني را القا مي کند و بعضي اوقات براي شرح طبيعت و ايجاد اميد استفاده مي شود. سبز کمي روشن تر ( با مقداري زرد) بيشتر شادي آور و نوراني است و مي توانند کمي هم حس گرمي رنگ را هم منتقل کند. سبز تيره تر ثبات، امنيت و فراواني را القا مي کند .بيشتر ما را به ياد اسکناس و ثروت مي اندازد.
در طرح ها از رنگ سبز در زمينه يا به عنوان رنگ تاکيدياستفاده مي شود. اين رنگ يکي از رنگ هاي مناسب براي چشم انسان است .
لازم است بدانيد که که بعضي اوقات پيامد ها عاطفي ناخواسته را با رنگ سبز نشان ميدهد مثلا بيماري يا بي تجربگي.

چکيده خصوصيات رنگ سبز:
زرد- سبز بيماري و اختلاف را القا مي کند.
سبز تيره جاه طلبي، کاميابيرا القا مي کند.
سبز متمايل به آبي سلامتي و ثبات را القا مي کند.
سبز زيتوني نماد صلح و هارمونيرا القا مي کند.


آبي
آبي رنگ آرامش ، صلح و امنيت است.آخرين رنگ از سه رنگي است که رنگ هاي اصلي RGB، که ما در طراحي هاي ديجيتالي در ترکيب رنگي هاي مختلف از آنها استفاده مي کنيد،را مي سازد. آبي به دليل اينکه حس آرامش و دوستي را القا مي کند به عنوان رنگ اصلي است که شبکه هاي اجتماعي محبوب مردم يعني فيس بوک و تويتر از آن استفاده کرده اند
از رنگ آبي هم به عنوان رنگ هاي پيش زمينه و هم رنگ هاي تاکيدي مي توان استفاده کرد و همچنين رنگي است که مردم با آن به راحتي ارتباط برقرار مي کنند و البته مي توانيم بگوييم که اين رنگ، يک رنگ مردانه نيز هست. از آبي تيره تر در رنگ متن استفاده مي شود .
از رنگ هاي تيره تر در چرخه رنگ بيشتر براي وب سايت هاي شرکتي استفاده مي شود
آبي به آب و آسمان نيز ارتباط دارد که به وب سايت شما حس طبيعت را ميدهد.
رنگ هاي آبي به ندرت در موضوعات مربوط به مواد غذايي و بسته بندي غذا ها استفاده مي شوند زيرا بعضي از مطالعات نشان داده است که تاثير آرامشي که از اين رنگ گرفته مي شود جلوي اشتهاي افراد را مي گيرد.

چکيده خصوصيات رنگ آبي :
آبي روشن سلامتي، عمق، ثبات و ايمان را القا ميکند .
آبي تيره تر دانش ، قدرت ، اعتماد و کمال را القا مي کند.