عوامل موثر در افزایش سرعت تولید پروژه توسط طراحان سایت

پروژه هاي طراحي سايت در بعضي مواقع بسيار پيچيده مي شوند و تيم هاي طراحي سايت را مجبور به صرف توان و زمان بيشتري براي به انجام رساندن آن مي کند. گاهي چندين پروژه در دست طراحان است که سختي و فشردگي کار را دو چندان مي کند.لذا مي بايست با برنامه ريزي دقيق و موثر در کمترين زمان پروژه هاي طراحي سايت را انجام و به مشتري تحويل داد. از آنجا که ما نيز با اين مشکلات مواجه بوديم به عواملي مي پردازيم که سرعت توليد طراحي سايت را بالا مي برد.

طراحي پلن براي پروژه
هر پروژه اي نيازمند برنامه اي جهت پيشبرد آن دارد. يک نقشه از پيش تعيين شده براي يک تيم طراحي سايت حرفه اي، مي تواند در نهايت سرعت شما را افزايش داده و در مسيري درست پيش برود.
فهرست اهداف اصلي پروژه را تعيين کنيد.
اهداف اصلي را به مراحل کوچکتر تقسيم نماييد.
براي هر مرحله مهلت زماني مشخصي را تعيين نماييد.
اين موارد به کنترل پروژه و راهبرد صحيح کارکنان و مشتري شما کمک مي کند.

ايجاد گردش کار
شما با ايجاد يک روال انجام کار مشخص جهت انجام پروژه، مي توانيد از هدر رفتن زمان تيم خود جلوگيري نماييد. تيم شما با پيروي از يک الگوي کاري منظم مي توانند زمانبندي بهتر و تقسيم وظايف راحت تري داشته باشند.

استفاده از فريم ورک و پلتفرم ها
استفاده از قالبهاي کاري از پيش نوشته شده مي تواند روند پروژه را بسيار سريع کند. با چند فريم ورک پر کاربرد در صنعت طراحي سايت آشنايي پيدا کرده و بر روي آنها مسلط شويد. تا با توجه به نياز آنها بتوانيد بهترين راهکار را انتخاب و ارائه دهيد.
همچنين اگر تيمي حرفه اي در اختيار داريد مي توانيد پلتفرم اختصاصي خود را داشته باشيد و با توسعه روزافزون آن بر کارکرد تيم خود در آينده بيفزاييد.

تنظيم يک برنامه کاري قبل از شروع آن روز
تنظيم برنامه کاري روزانه بسيار اثربخش خواهد بود. شما با استفاده از يک برنامه کاري با توجه به نياز آن روز مي توانيد از هدر رفتن انرژي و افزايش استرس تيم خود جلوگيري نماييد. مهمترين و ضروري ترين کارها را به اول وقت اختصاص دهيد تا با سپري شدن زمان وقت کافي جهت انجام کارهاي بعدي خود داشته باشيد.

استفاده از کليدهاي ميانبر
يادگيري و استفاده از کليدهاي ميانبر را براي تيم خود در هنگام استفاده از کامپيوتر اجباري کنيد. اين عمل تاثير زيادي در صرفه جويي بلند مدت زمان شما دارد. طبق تحقيقات انجام شده شما با استفاده از کليدهاي ميانبر در هر دقيقه 2 ثانيه در زمان صرفه جويي مي کنيد. و با ضرب اين عدد در 480 دقيقه کاري و 240 روز کاري به عدد 64 ساعت صرفه جويي زماني در سال خواهيد رسيد يعني معادل 8 روز کاري 8 ساعته !!!


تاييد فاز به فاز مشتري
فازبندي پروژه و تاييديه گرفتن از آنها از دوباره کاري و صرف وقت مجدد کاسته و انجام رساندن پروژه را مطابق با سليقه و خواسته مشتري پيش خواهد برد.

استفاده از نرم افزارهاي مديريت پروژه
با استفاده از نرم افزارهاي مديريت پروژه در طراحي سايت مي توانيد صرفه جويي زيادي در زمان کار تيمي خود داشته باشيد. با ايجاد سيستم يکپارچه ارتباطي، زمانبندي خودکار و يادآوري و همچنين اتوماسيون گردش کار روند انجام پروژه ها بسيار سريع تر پيش خواهد رفت.
التج