مزیت طراحی صفحات وب سایت های دینامیک

دلايلي که موتورهاي جستجوگر با اين گونه آدرسها با احتياط برخورد مي کنند، عبارتند از:

• جلوگيري از بايگاني شدن محتواي يکسان
در سايتهاي دايناميک اغلب اتفاق مي افتد که محتوايي مشخص، آدرسهاي متفاوتي داشته باشد. کاربران نيز دوست ندارند، صفحاتي با محتوايي يکسان در نتايج جستجو نمايش داده شوند لذا موتورهاي جستجوگر براي جلوگيري از اين مورد به هنگام برخورد به علامت سوال، احتياط پيشه مي کنند. موتورهاي جستجو، در واقع تا قبل از علامت سوال را بايگاني مي کنند که آدرس صفحه اي مشخص خواهد بود هر چند که تمام کارکترهاي بعد از علامت سوال در آن حذف شده است. سايتهايي که از Session ID در آدرسهاي صفحات خود بهره مي گيرند نيز اين مشکل را دارند.

• موتورهاي جستجوگر مي خواهند نتايج دقيقي را ارايه دهند
موتورهاي جستجوگر، پايگاه داده خود را در بازه زماني مشخصي که معمولا چهار تا هشت هفته است، به روز رساني مي کنند. لذا اتفاق مي افتد که محتواي صفحه اي بعد از اينکه توسط موتور جستجوگر بايگاني شد، تغيير يابد. در صفحات استاتيک محتواي جديد معمولا مرتبط با محتواي قديم همان صفحه است. اما در صفحات ديناميک اينگونه نيست.

فرض کنيد يک سايت فروش کتاب در ماه رمضان، کتاب پيشنهادي ماه به کاربران را يک کتاب مذهبي قرار داده است. بعد از اينکه ماه رمضان سپري شود کتاب پيشنهادي ماه سايت تغيير مي کند و يک رمان جاي آن قرار مي گيرد. حال اگر موتور جستجوگر اين صفحه ديناميک را در ماه رمضان بايگاني کند و بعد از ماه رمضان براي به روز رساني محتواي جديد آن صفحه مراجعه نکند، کاربراني را روانه صفحه مي کند که کتاب مذهبي را جستجو مي کنند در حاليکه در آن صفحه کتاب رماني معرفي شده است. طراحي سايت حرفه اي

با بايگاني نکردن برخي از صفحات ديناميک، موتورهاي جستجوگر از تکرار مواردي مشابه پيشگيري مي کنند.

• جلوگيري از گير افتادن در پايگاه داده اي خاص
ممکن است با بايگاني شده صفحه اي از يک سايت، صفحات بي نهايت ديگري به اسپايدر موتور جستجوگر خورانده شود که منجر به از کار افتادن اسپايدر يا اتلاف وقت آن مي شود. اين حالت زماني اتفاق مي افتد که حلقه ها در برنامه نويسي سايت بسته نشوند (حلقه هاي if يا while).
ميکرورايانه